To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Superlibri
 • SuperPikët: 288670
 • Loja e Fundit e Luajtur:

Ihavefaith11's Activity

Të Preferuarat

Vargu i Preferuar

Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

Gjoni 3:16

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

161
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Loja Herën e Parë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Loja Herën e Parë

 • Kërkimi i Fjalëve të Fshehta të Xhoit: Loja e Parë

  Kërkimi i Fjalëve të Fshehta të Xhoit: Loja e Parë

 • Luani 10 Lojëra

  Luani 10 Lojëra

 • Luani 15 Lojëra

  Luani 15 Lojëra

 • Luani 15 Ditë Rresht

  Luani 15 Ditë Rresht

 • Luani 30 Ditë Rresht

  Luani 30 Ditë Rresht

 • Luani 90 Ditë Rresht

  Luani 90 Ditë Rresht

 • Luani 120 Ditë Rresht

  Luani 120 Ditë Rresht

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT