Për të personalizuar karakterin tuaj, do t'ju duhet të vizitoni këtë faqe nga një pajisje tabletë në modalitetin peizazh ose nga kompjuteri juaj.

Statistikat e Mia

 • Vendi: SHBA
 • SuperPikët: 19445
 • Loja e Fundit e Luajtur: Nisma e Gizmos

ardvark's Activity

Të Preferuarat

Vargu i Preferuar

Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.

Gjoni 14:6

Miqtë > Shikoni të gjitha

Stemat

558
929
 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 250 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 250 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 150 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 150 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 100 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 100 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 50 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 50 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 75 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 75 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 20 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 20 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

 • Përdorues i Regjistruar

  Përdorues i Regjistruar

 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT