To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Superlibri
 • SuperPikët: 1421850
 • Loja e Fundit e Luajtur:

SharuRG's Activity

Të Preferuarat

Vargu i Preferuar

sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.

Romakëve 10:9

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

400
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Loja Herën e Parë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Loja Herën e Parë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 500 Pikë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 500 Pikë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4700 Pikë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4700 Pikë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Luajtët 10 Herë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Luajtët 10 Herë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4840 Pikë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4840 Pikë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Luajtët 100 Herë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Luajtët 100 Herë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4870 Pikë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4870 Pikë

 • Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4880 Pikë

  Aventurë me Një Lojë Formuese me Gjigant: Fituat 4880 Pikë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT