Për të personalizuar karakterin tuaj, do t'ju duhet të vizitoni këtë faqe nga një pajisje tabletë në modalitetin peizazh ose nga kompjuteri juaj.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Superlibri
 • SuperPikët: 1360
 • Loja e Fundit e Luajtur: Rrjeti i Gizmos

Samuel2616's Activity

Vargu i Preferuar

E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje.

Psalmet 119:11

Stemat

30
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Luani 10 Lojëra

  Luani 10 Lojëra

 • Luani 15 Lojëra

  Luani 15 Lojëra

 • SuperPikët e Para Të Fituara

  SuperPikët e Para Të Fituara

 • Fituat 500 SuperPikë

  Fituat 500 SuperPikë

 • Fituat 1000 SuperPikë

  Fituat 1000 SuperPikë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT