Për të personalizuar karakterin tuaj, do t'ju duhet të vizitoni këtë faqe nga një pajisje tabletë në modalitetin peizazh ose nga kompjuteri juaj.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Argjentina
 • SuperPikët: 1775
 • Loja e Fundit e Luajtur: Peshku i Madh

RAMAXD's Activity

Miqtë > Shikoni të gjitha

Stemat

32
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • SuperPikët e Para Të Fituara

  SuperPikët e Para Të Fituara

 • Fituat 500 SuperPikë

  Fituat 500 SuperPikë

 • Fituat 1000 SuperPikë

  Fituat 1000 SuperPikë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT