To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Kolumbia
 • SuperPikët: 1875
 • Loja e Fundit e Luajtur: Bible Explorer

Juanpromax19's Activity

Vargu i Preferuar

Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju.

Filipianëve 4:8

Stemat

31
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Luani 10 Lojëra

  Luani 10 Lojëra

 • SuperPikët e Para që Fituat

  SuperPikët e Para që Fituat

 • Fituat 500 SuperPikë

  Fituat 500 SuperPikë

 • Fituat 1000 SuperPikë

  Fituat 1000 SuperPikë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT