To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Argjentina
 • SuperPikët: 23595
 • Loja e Fundit e Luajtur: The Great Fish

joejonword's Activity

Vargu i Preferuar

Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.

Romakëve 8:28

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

97
929
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Luani 10 Lojëra

  Luani 10 Lojëra

 • Luani 15 Lojëra

  Luani 15 Lojëra

 • SuperPikët e Para që Fituat

  SuperPikët e Para që Fituat

 • Fituat 500 SuperPikë

  Fituat 500 SuperPikë

 • Fituat 1000 SuperPikë

  Fituat 1000 SuperPikë

 • Fituat 5000 SuperPikë

  Fituat 5000 SuperPikë

 • Fituat 10000 SuperPikë

  Fituat 10000 SuperPikë

 • Fituat 25000 SuperPikë

  Fituat 25000 SuperPikë

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT