To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

  • Vendi: Superlibri
  • SuperPikët: 30
  • Loja e Fundit e Luajtur:

Bella B's Activity

Të Preferuarat

Vargu i Preferuar

Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat u bënë të reja.

2 Korintasve 5:17

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

2
929
  • SuperPikët e Para që Fituat

    SuperPikët e Para që Fituat

  • Fituat 500 SuperPikë

    Fituat 500 SuperPikë

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT