Politika e Privatësisë së CBN-it

Christian Broadcasting Network, Inc. (CBN) është një shërbesë e krishterë e përkushtuar për të përmbushur Urdhërimin e Madh dhe ndodhet e operon në Virginia Beach të Virxhinias (SHBA).  CBN-i merr përsipër të mbrojë informacionin tuaj personal. Kjo Politikë e Privatësisë përcakton bazën në të cilën ne mbledhim dhe përdorim informacione personale për ju si pjesë të aktiviteteve të shërbesës tonë.

Kush është Përgjegjës për Informacionin Personal Që Ne Mbledhim?

Për qëllimet e ligjit për mbrojtjen e të dhënave, CBN-i është kontrolluesi i të dhënave në lidhje me informacionin personal që mbledh dhe përdor si pjesë e aktiviteteve të shërbesës tonë. CBN-i nuk ua shet informacionin tuaj të tjerëve dhe do ta ndajë informacionin tuaj vetëm në mënyrën dhe për arsyet e përcaktuara më poshtë.

Çfarë Informacioni Personal Mbledhim Ne?
Ju e jepni një pjesë të mirë të informacioneve të tilla kur ju jeni, blini, postoni, merrni pjesë në një konkurs ose pyetësor, ose komunikoni me ne. Për shembull, ju jepni informacione kur porositni materiale; jepni informacione në Llogarinë Tuaj (dhe mund të keni më shumë se një llogari nëse keni përdorur më shumë se një adresë e-maili kur jeni regjistruar); komunikoni me ne me anë të letrave të shkruara, telefonit ose postës elektronike; plotësoni një pyetësor ose formular të pjesëmarrjes në konkurs; ose kur na transmetoni një informacion të tillë. Si rezultat i këtyre veprimeve, ju mund të na pajisni me informacione të tilla si emri, adresa, adresa e emailit dhe numri i telefonit; informacione të kartës së kreditit; i njëjti informacion mund të jenë siguruar për njerëzit tek të cilët janë dërguar sende, përfshirë adresat dhe numrat e telefonit; adresat e postës elektronike; përmbajtja e rishikimeve dhe e-maileve për ne dhe informacioni financiar. SHËNIM: Numrat e kartës së kreditit përdoren vetëm për veprime të dhurimit ose pagesës dhe nuk mbahen për qëllime të tjera. 

Disa informacione na janë dhënë automatikisht.  Shembuj të informacionit që mbledhim dhe analizojmë përfshijnë adresën e protokollit të Internetit (PI) të përdorur për të lidhur kompjuterin tuaj me internetin; hyrja; adresa e postës elektronike; fjalëkalime të përdorura për faqet tona të internetit; kompjuterin dhe informacione për lidhje si lloji dhe versioni i shfletuesit, sistemi operativ dhe platforma; aktiviteti i plotë i Uniform Resource Locator (URL) në, përmes dhe nga faqja jonë e internetit, përfshirë datën dhe orën; numri i cookie (të dhëna të ruajtura në kompjuter); produkte që keni parë ose kërkuar; dhe numri i telefonit që keni përdorur për të telefonuar. Gjatë disa vizitave mund të përdorim mjete softuerësh siç është JavaScript për të matur dhe mbledhur informacionin e sesioneve, përfshirë herët e përgjigjes së faqeve, gabimet e shkarkimit, kohëzgjatjen e vizitave në faqe të caktuara, informacionin e ndërveprimit të faqeve (të tilla si lëvizja, klikimet dhe kontrollet e miut), dhe metodat e përdorura për t'u larguar nga faqja e internetit.

CBN-i mbledh informacione për të operuar në mënyrë më efektive në faqen e saj dhe për të na ndihmuar të personalizojmë dhe përmirësojmë përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqeve CBN-it. Ndërsa disa nga informacionet e mbledhura janë të nevojshme për anëtarësim ose të domosdoshëm për të përdorur shërbimet e ofruara nga faqja, informacioni tjetër jepet vullnetarisht nga ju siç përshkruhet më lart.

Kategoritë Ndikuese ose të Veçanta të Informacionit

Disa vende i konsiderojnë disa informacione personale ndikuese ose të veçanta. CBN-i mbledh këto të dhëna vetëm kur jepen vullnetarisht nga individi, si për shembull, për përpunimin e kërkesave të caktuara (kur është e nevojshme) dhe vetëm për qëllime statistikore. CBN-i nuk e ndan këtë informacion me palët e treta për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë. Një informacion i tillë mund të përfshijë, por nuk është i limituar ndaj sa vijon:

 • Data e lindjes
 • Kombësia
 • Gjinia
 • Informacione të tjera demografike

Informacione për Përdorimin e Faqes së Internetit

Ne mbledhim informacione kur ju na i jepni, si në rastet kur postoni komente, përdorni funksionin "na kontaktoni" në faqen e internetit ose komunikoni me ne (me email, telefon ose përmes faqeve të mediave sociale).

Siç u përmend më lart, CBN-i automatikisht mbledh informacione të caktuara kur përdorni faqen e internetit, si adresat PI dhe identifikuesit domain të vizitorëve, llojin e shfletuesit, historikun e faqeve të shikuara dhe informacione të tjera të përdorimit në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit. Ne i mbledhim këto informacione për qëllime të administrimit të faqes së internetit, për t'i analizuar këto të dhëna për lëvizje dhe statistika. Ne mund të ndajmë informacion statistikor ose jo-personal të grumbulluar rreth përdoruesve tanë me reklamuesit, partnerët e biznesit, sponsorët dhe palët e tjera të treta. Këto të dhëna përdoren për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamimin e faqes tonë të internetit për të ofruar një përvojë më të mirë për përdoruesit tanë. Ju lutemi të shikoni rubrikën tonë në Cookies për më shumë informacion.

Si e sigurojmë informacionin tuaj personal?

Siç u përmend më lart, ne mbledhim informacione nga ju gjatë përdorimit tuaj të faqes së internetit, produkteve ose shërbimeve. Për shembull, ne mbledhim informacione nga ju kur regjistroheni si një anëtar. Ne mbledhim informacione nga ju kur kontaktoni ose komunikoni me ne (përfshirë përmes faqes së internetit, emailit ose formave të tjera). Ne gjithashtu e mbledhim automatikisht informacionin tuaj personal ndërsa jeni duke përdorur ose monitoruar faqen e internetit të CBN-it.

Si i Përdorim Informacionet Personale që Mbledhim?

CBN-i i mbledh informacionet personale për qëllimet e mëposhtme. Ne gjithashtu kemi siguruar bazën ligjore në të cilën mbështetemi për të shpjeguar këtë përdorim të informacionit tuaj personal.

Qëllimet

Bazat Ligjore

 • Për t'ju siguruar faqen e internetit të CBN-it
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit të CBN-it) dhe, në varësi të rrethanave, të kryejmë një kontratë midis palës tonë dhe tuajës
 • Për të përcaktuar pranueshmërinë e anëtarësimit dhe regjistrimin e një anëtari në faqen e Superlibrit;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it ) dhe, në varësi të rrethanave, të kryejmë një kontratë midis palës tonë dhe tuajës
 • Të regjistrohen individë për shërbime, produkte ose takime të CBN-it;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it , përfshirë takimet) dhe, në varësi të rrethanave, të kryejmë një kontratë midis palës tonë dhe tuajës
 • Për t'ju siguruar përfitimet e anëtarëve, produktet ose shërbimet që keni kërkuar dhe informacione në fjalë rreth atyre produkteve dhe shërbimeve;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it ) dhe, në varësi të rrethanave, të kryejmë një kontratë midis palës tonë dhe tuajës
 • Të komunikohet me ju dhe të merrni përgjigje të kërkesave të lutjes, shqetësimeve ose pyetjeve që keni shtruar me ne;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th., sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet e CBN-it)
 • Për të administruar dhe përmirësuar faqen e internetit të CBN-it;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it , si dhe për të përmirësuar dhe mundësuar sigurinë e atyre produkteve dhe shërbimeve)
 • Për të kryer pagesën tuaj për shërbimet, produktet dhe takimet e CBN-it;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet të CBN-it ) dhe, në varësi të rrethanave, të kryejmë një kontratë midis palës tonë dhe tuajës
 • Për të bërë dhurimet tuaja për CBN-in;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet e CBN-it) 
 • Të administrojë dhe t'ju sigurojë përfitimet e anëtarësimit në CBN;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet e CBN-it) 
 • Që ne ose partnerët tanë të palës së tretë t'ju dërgojnë informacione rreth produkteve, shërbimeve dhe ngjarjeve që mund t'ju interesojnë, bazuar në preferencat tuaja;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it )
 • Të administrojë sondazhe dhe konkurse;
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit (d.m.th. sigurimin e faqes së internetit dhe shërbimet anëtare të CBN-it )
 • Për të parandaluar dhe zbuluar mashtrime; dhe
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore të cilave  i nënshtrohemi
 • Për të mbrojtur dhe zbatuar të drejtat tona ligjore.
 • Për qëllimet tona të ligjshme të biznesit dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore të cilave i nënshtrohemi

Ne gjithashtu mund të kërkojmë pëlqimin tuaj në rrethana kur kërkohet një justifikim ligjor mbi interesat e ligjshme mbi dhe rreth të cilave kërkohet nga ligji në fuqi (p.sh., në lidhje me përdorimin tonë të disa cookies) dhe proçesimin e informacionit tuaj bazuar në këtë pëlqim.  Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë sipas gjykimit tuaj.

Me Kë i Ndajmë Informacionet Tuaja Personale?

CBN-i rezervon të drejtën të zbulojë dhe/ose transferojë informacione personale tek një palë e tretë, nëse CBN-i ka arsye të besojë se dhënia e informacioneve personale është e nevojshme për të identifikuar, kontaktuar ose për të përdorur veprime ligjore kundër dikujt që mund të jetë duke dëmtuar ose penguar (me ose pa qëllim) të drejtat ose pronën e tij, përdoruesve të tjerë të faqes së internetit ose kujtdo tjetër që mund të dëmtohet nga aktivitete të tilla. Për më tepër, CBN-i mund të zbulojë informacione personale në përgjigje të një kërkese gjyqësore, autorizimi ose urdhri gjyqësor, ose kur me mirëbesim besojmë se një ligj, rregullore, fletëpalosje, autorizim ose urdhër gjyqësor e kërkon atë, ose na autorizon ta bëjmë këtë, ose për t'iu përgjigjur një situate emergjente.

Ne mund të ndajmë informacione me CBN-in dhe njësi të tjera përkatëse, të tilla si midis CBN-it dhe CBN-it në Evropë. Shihni më shumë informacion në lidhje me transferimet e tilla nën seksionin me titull " Transferimi i Informacionit Personal Përtej Kufijve " . Ne mund ta ndajmë informacionin tuaj edhe me të tjerët, siç janë llogaritarët dhe avokatët, të cilët kanë kryerjen e aktiviteteve tona.

CBN-i mund të ndajë informacione personale me palët e treta të angazhuara për të ndihmuar CBN-in në ofrimin e shërbimeve për ju ose për të kryer një ose më shumë nga qëllimet e përshkruara më sipër. Këta sigurues të shërbimeve janë të ndaluar ta përdorin informacionin tuaj personal për qëllime të tjera, por vetëm për të ofruar një ndihmë të tillë, dhe u kërkohet me ligj që të mbrojnë informacionin personal të shpalosur nga CBN-i dhe të respektojnë parimet e përgjithshme të privatësisë të përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë. Për shembull, ne e ndajmë informacionin tuaj me siguruesit e shërbimeve, kontraktorët dhe nënkontraktuesit për të na ndihmuar të sigurojmë faqen e internetit, produktet, takimet dhe shërbimet. Ne gjithashtu mund të përdorim një sigurues të shërbimit për të përpunuar informacionin e pagesës, për të menaxhuar takimet tona, për të siguruar analitikë ose për të përdorur softuerë të palëve të treta për të menaxhuar sistemin tonë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët. Kur përdorim siguruesit e shërbimeve, ne ofrojmë një qasje të kufizuar në informacionin tuaj në mënyrë që siguruesi i shërbimit të mund të kryejë detyrat në emrin tonë.  Për më shumë informacion në lidhje me siguruesit e shërbimeve të palëve të treta, ju lutemi të shihniInformacioni për Siguruesin e Shërbimit të Palës së Tretë të CBN-it.

Përveç përdorimit të shpalosjeve të informacionit personal të përmendur më sipër, informacionet personale të anëtarëve të CBN-it dhe të përfshira në botë të shpërndahen me subjektet e tjera kur nuk kemi marrë pëlqimin tuaj më parë. Kur të keni dhënë pëlqimin, ne e ndajmë informacionin tuaj të kufizuar, përfshirë informacionin personal, siç përshkruhet në kohën e synuar për qëllimin e aprovuar.

Nëse vendosni të mos i siguroni CBN-it informacionin tuaj personal, prapë mund të vizitoni pjesën më të madhe të faqes së internetit të CBN-it. Sidoqoftë, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa zona, oferta dhe shërbime të caktuara dhe mund të mos jeni në gjendje të përfitoni nga përfitimet ose anëtarësimi i caktuar i CBN-it.

Transferimi i Informacionit Personal Përtej Kufijve

CBN është një organizatë e krishterë me një shtrirje globale, që i ka zyrat qendrore dhe operon në Virginia Beach të Virxhinias (SHBA). Ne mund të lejojmë që informacioni juaj personal të shpërndahet me njësitë tona përkatëse ose siguruesit e shërbimeve të palëve të treta me bazë si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në vendet e tjera. Kjo mund të sjellë transferimin e informacionit tuaj nga një vendndodhje brenda Zonës Ekonomike Europiane ("ZEE") jashtë ZEE-së, ose nga jashtë ZEE-së në një vendndodhje brenda ZEE-së.

Kur ia ofrojmë informacionin tuaj personal një shërbim të palës së tretë në rajone të tjera globale, ne e bëjmë atë duke ju ofruar përfitime të anëtarësisë, informacione ose shërbime të kërkuara, ose siç kërkohet ose autorizohet sipas ligjit. Është e mundur që njësitë globale, me të cilat ndajmë informacionin tuaj, nuk mund t'i nënshtrohen ligjeve të huaja që ofrojnë të njëjtin nivel të mbrojtjes së informacionit si vendi i vendbanimit ose punësimit, ose mund të mos jenë subjekt i ndonjë detyrimi të privatësisë. Subjektet globale mund të kërkohet ose detyrohen të zbulojnë informacionin tuaj personal tek një palë e tretë, siç është një autoritet i huaj.

CBN-i punon për të mbrojtur sigurinë e informacionit tuaj gjatë transmetimit duke përdorur softuerin Secure Sockets Layer (SSL), i cili kodon informacionin që jepni. Fatkeqësisht, transmetimi i informacionit përmes internetit nuk është plotësisht i sigurt. Edhe pse përdorim përpjekje të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal të transmetuar në faqen tonë të internetit, dhe çdo transmetim është në rrezikun tuaj. Pasi të kemi marrë informacionin tuaj personal, ne do të përdorim procedura dhe karakteristika të arsyeshme dhe të përshtatshme për të parandaluar qasjen e paautorizuar.

CBN gjithashtu dërgon mesazhe si pop-ups, shpërndarje e informacionit nga një aplikacion softuer në pajisjen tuaj celular përmes shërbimeve të tilla si Shërbimi i Njoftimeve Push i Apple për pajisjet iOS, CD2M dhe Cloud Messaging të Google për pajisjet Android. Të dy shërbimet janë tipare standarde të këtyre sistemeve operative të pajisjes celulare. CBN-i administron hyrjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave tuaja personale që vijnë nga përdorimi juaj i këtyre shërbimeve.

Të drejtat Tuaja, Duke Përfshirë Heqjen, Korrigjimin ose Përditësimin e Informacionit Personal

Nëse dëshironi të ndryshoni pëlqimin tuaj në lidhje me mënyrën se si CBN-i shpalos ose përdor informacionin tuaj, ose, nëse dëshironi të përdorni, korrigjoni apo përditësoni informacionin personal (siç është adresa juaj), ne do të përpiqemi të korrigjojmë, përditësojmë ose heqim të dhënat personale që na jepni.  Disa informacione mund të modifikohen drejtpërdrejt nga ju.  Shembuj të informacionit që mund të përdorni lehtë përfshijnë urdhërat e fundit; informacione personalisht të identifikueshme (përfshirë emrin, postën elektronike, fjalëkalimin e faqes); cilësimet e pagesës (përfshirë informacionin e kartës së kreditit); cilësimet e njoftimit të postës elektronike, përfshirë njoftimet dhe buletinet.

TABELA E MËPOSHTME GJEN ZBATIM PËR INDIVIDËT QË NDODHEN NË BASHKIMIN EUROPIAN (BE) DHE ZONAT EKONOMIKE EUROPIANE (ZEE) VETËM:  Ju keni të drejta të caktuara në lidhje me informacionin tuaj personal. Këto të drejta mund të zbatohen vetëm në rrethana të caktuara dhe i nënshtrohen përjashtimeve të caktuara SHËNIM: Ne mund të kërkojmë informacion të mëtejshëm për t'iu përgjigjur kërkesës suaj (për shembull, dëshmi të identitetit dhe informacion që na mundëson të gjejmë informacionin tuaj specifik personal). 

Ju lutemi të shihni tabelën më poshtë për një përmbledhje të të drejtave tuaja dhe se me kë të kontaktoni për t'i ushtruar ato.

 

Përmbledhje e të drejtave tuaja

Kë të kontaktoni

E drejta e aksesit në informacionin tuaj personal

Ju keni të drejtë të merrni një kopje të informacionit personal që ne kemi rreth jush, në varësi të përjashtimeve të caktuara.
 

dataprotection@cbn.org

E drejta për të korrigjuar informacionin tuaj personal

Ju keni të drejtë të na kërkoni të korrigjojmë informacionin tuaj personal që e mbajmë aty ku është i pasaktë ose jo i plotë.

dataprotection@cbn.org

E drejta për të fshirë informacionin tuaj personal:

Ju keni të drejtë të kërkoni që informacioni juaj personal të fshihet në rrethana të caktuara. Për shembull (i) kur informacioni juaj personal nuk është më i nevojshëm në lidhje me qëllimet për të cilat ato janë mbledhur ose përdorur ndryshe; (ii) nëse tërhiqni pëlqimin dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për të cilën ne mbështetemi për përdorimin e vazhdueshëm të informacionit tuaj personal; (iii) nëse kundërshtoni përdorimin e informacionit tuaj personal; (iv) nëse ne kemi përdorur informacionin tuaj personal në mënyrë të paligjshme; ose (v) nëse informacioni juaj personal duhet të fshihet për të përmbushur një detyrim ligjor.

dataprotection@cbn.org

E drejta për të kufizuar përdorimin e informacionit tuaj personal

Ju keni të drejtë të pezulloni përdorimin tonë të informacionit tuaj personal në rrethana të caktuara. Për shembull (i) kur mendoni se informacioni juaj personal është i pasaktë dhe vetëm për një periudhë të tillë për të na mundësuar që të verifikojmë saktësinë e informacionit tuaj personal; (ii) përdorimi i informacionit tuaj personal është i paligjshëm dhe ju kundërshtoni fshirjen e informacionit tuaj personal dhe kështu kërkoni që ajo të pezullohet; (iii) nuk kemi më nevojë për informacionin tuaj personal, por kërkohet nga ju për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore; ose (iv) ju keni kundërshtuar përdorimin e informacionit tuaj personal dhe ne po verifikojmë nëse arsyet tona për përdorimin e informacionit tuaj personal kundërshtojnë refuzimin tuaj.

dataprotection@cbn.org

E drejta e transportueshmërisë së të dhënave

Ju keni të drejtë ta merrni informacionin tuaj personal në një format të strukturuar, përgjithësisht të përdorur dhe të lexueshëm nga pajisja dhe që të transferohet te një organizatë tjetër, ku është teknikisht e mundshme. E drejta vlen vetëm kur përdorimi i informacionit tuaj personal bazohet në pëlqimin tuaj ose për performancën e një kontrate, dhe kur përdorimi i informacionit tuaj personal kryhet me mjete të automatizuara (d.m.th. elektronike).

dataprotection@cbn.org

E drejta për të kundërshtuar përdorimin e informacionit tuaj personal

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përdorimin e informacionit tuaj personal në rrethana të caktuara. Për shembull, nëse kundërshtoni përdorimin e informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

dataprotection@cbn.org

E drejta për të tërhequr pëlqimin

Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë ku ne mbështetemi vetëm në pëlqimin për të përdorur informacionin tuaj personal.

dataprotection@cbn.org

E drejta për t'u ankuar tek autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave

Ju keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti përkatës për mbrojtjen e të dhënave që ka juridiksion mbi CBN-in kur mendoni se ne nuk e kemi përdorur informacionin tuaj personal në përputhje me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

dataprotection@cbn.org

Fëmijët

Fëmijët nën 18 vjeç mund të përdorin vetëm një faqe të CBN-it me pëlqimin dhe përfshirjen e një prindi.

Sa Kohë do t'i Mbajmë Informacionet e Kartës Tuaj të Kreditit?

Në përgjithësi, ne do t'i ruajmë informacionet tuaja personale vetëm për atë periudhë siç mund të kërkohet ose lejohet nga ligji në fuqi. Numrat e kartave të kreditit përdoren vetëm për kryerjen e dhurimeve ose pagesës dhe nuk mbahen për ndonjë qëllim tjetër.  

Lidhjet me Faqet e Tjera të Internetit

Faqja e internetit të CBN-it mund të përmbajë lidhje me faqet e palëve të treta. Këto faqe nuk kontrollohen nga CBN-i dhe CBN-i nuk është përgjegjës për asnjë përmbajtje që gjendet në ndonjë faqe interneti të tillë.

Kompanitë e palëve të treta mund të shërbejnë reklama dhe/ose të mbledhin informacione të caktuara anonime kur vizitoni faqen tonë të internetit. Këto kompani mund të përdorin informacione jo personalisht të identifikueshme (p.sh., informacioni mbi klikimin, llojin e shfletuesit, kohën dhe datën, subjektin e reklamave të klikuara ose të kaluara) gjatë vizitave tuaja në këtë dhe në faqet e tjera të internetit për të siguruar reklama në lidhje me mallrat dhe shërbimet e mundshme që mund t'ju interesojnë edhe më tepër.

Këto kompani zakonisht përdorin një cookie ose një sinjalizues të faqes së palës së tretë për të mbledhur këtë informacion. Për të mësuar më shumë rreth kësaj praktike të përdorjes së reklamimit ose për të hequr këtë lloj reklamimi, mund të vizitoni networkadvertising.org.

CBN-i nuk miraton asnjë produkt ose shërbim të një reklamuesi të palës së tretë dhe nuk ka përgjegjësi për përmbushjen e ndonjë porosie të vendosur, performancën e ndonjë produkti ose shërbimi të ofruar apo veprimet ose mosveprimet e ndonjë reklamuesi të tillë të palës së tretë. 

CBN-i nuk është përgjegjës për praktikat e privatësisë të përdorura nga faqet e tjera, dhe praktikat e privatësisë të përdorura nga faqe të tilla mund të mos jenë të njëjta me praktikat e CBN-it. Ashtu si me faqen tonë të internetit, duhet të njiheni me politikën e privatësisë të ndonjë pale të jashtme përpara se të vizitoni dhe/ose të siguroni ndonjë informacion personal përmes ndonjë faqeje të tillë

Cookies

CBN-i përdor cookies për të menaxhuar faqet tona të internetit dhe programet e postës elektronike. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në kompjuterin tuaj kur vizitoni një faqe interneti. Cookies përdoren për të ruajtur informacionin për menaxhimin e përvojës në faqen e internetit, siç është lloji i shfletuesit tuaj të internetit. Një cookie gjithashtu mund të ruajë informacione për përshtatjen e përvojës tuaj në faqen e internetit.

Cookies na ndihmojnë të kuptojmë se si përdoruesit i përdorin faqet tona të internetit dhe postat elektronike, në mënyrë që të krijojmë shërbime më të mira në të ardhmen. Shfletuesit e faqes së internetit mund të përshtaten për çaktivizimin e cookies. Sidoqoftë, CBN-i mund të mos jetë në gjendje t'ju ofrojë të gjithë shërbimin ose funksionalitetin që ju nevojitet në faqen e internetit të CBN-it nëse vendosni të çaktivizoni cookies.  Për më shumë informacion mbi cookies, ju lutemi të shihniPolitika e Cookie-t të CBN-it.

Kontaktimi i CBN-it për Pyetje, Shqetësime ose Ankesa

Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim ose ankesë në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi kontaktoni:

Mbrojtja e të Dhënave

CBN 

977 Centerville Turnpike 

Virginia Beach, Virxhinia 23463

Shtetet e Bashkuara 

dataprotection@cbn.org

Ju keni të drejtë të bëni një ankesë ose hetim anonim në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose të drejtat tuaja të privatësisë; sidoqoftë, mund të kërkojmë nga ju që të identifikoheni nëse kërkohet me ligj ose nëse nuk është praktike për ne që të merremi ndryshe me çështjen tuaj.

Ne do të pranojmë marrjen e çdo ankese me shkrim brenda pesë ditëve të punës dhe do të punojmë për t'ju siguruar një përgjigje me shkrim brenda 30 ditëve që nga marrja e ankesës suaj. Mund të ketë raste kur kjo nuk është e mundur për shkak të përmbajtjes së ankesës. Në rrethana të tilla, ne do t'i përgjigjemi ankesës tuaj në një kohë të arsyeshme dhe praktike.  Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti i duhur qeveritar që ka juridiksion mbi CBN-in.

Kushtet e Përdorimit të Faqes së Internetit të CBN-it dhe të Komunikimeve

Ju lutemi t'i referoheni Kushteve të Përdorimit të CBN-itpër të gjitha çështjet që lidhen me qasjen, postimin dhe shkëmbimin e informacionit përmes faqes së internetit të CBN-it dhe shërbimeve të komunikimit.  Duke përdorur këtë faqe të CBN-it, ju bini dakord që përdorimi dhe marrëdhënia juaj me CBN-in përmes faqes së internetit të CBN-it drejtohen nga kjo Politikë e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit të CBN-it.  Në rast konflikti, Kushtet e Përdorimit të CBN-it do të marrin kontrollin.

Ndryshimet në Politikën Tonë të Privatësisë

CBN-i rezervon të drejtën të ndryshojë këtë Politikë të Privatësisë ashtu si CBN-i e konsideron të nevojshme ose të përshtatshme.  Çdo ndryshim material në Politikën e Privatësisë do të postohet.Politika e përditësuar e Privatësisë do të hyjë në fuqi menjëherë pasi të jetë përditësuar.

Kjo Politikë e Privatësisë është përditësuar për herë të fundit në 29 qershor 2018.

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT