To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

Michael4God's Activity

Të Preferuarat

Stemat

52
709
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

 • Pema Madhështore e Frutave: Loja Herën e Parë

  Pema Madhështore e Frutave: Loja Herën e Parë

 • Pema Madhështore e Frutave: Fituat 20000 Pikë

  Pema Madhështore e Frutave: Fituat 20000 Pikë

 • Pema Madhështore e Frutave: Fituat 40000 Pikë

  Pema Madhështore e Frutave: Fituat 40000 Pikë

 • Aventura e Objekteve Arkeologjike të Superlibrit: Loja e Parë

  Aventura e Objekteve Arkeologjike të Superlibrit: Loja e Parë

 • Aventura e Objekteve Arkeologjike të Superlibrit: Fituat 20000 Pikë

  Aventura e Objekteve Arkeologjike të Superlibrit: Fituat 20000 Pikë

 • Pyetje të Vështira nga Bibla: Loja Herën e Parë

  Pyetje të Vështira nga Bibla: Loja Herën e Parë

 • Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

  Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

 • Topi Giz: Loja e Parë

  Topi Giz: Loja e Parë

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT