To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

ajs716masterlock's Activity

Të Preferuarat

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

18
709
 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Loja e Parë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Loja e Parë

 • Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

  Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

 • Rritja e Kujtesës së Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Rritja e Kujtesës së Gizmos: Luajtët 10 Herë

 • Topi Giz: Loja e Parë

  Topi Giz: Loja e Parë

 • Topi Giz: Fituat 200 Pikë

  Topi Giz: Fituat 200 Pikë

 • Topi Giz: Luajtët 10 Herë

  Topi Giz: Luajtët 10 Herë

 • Lufta me Ujë e Krisit dhe Xhoit: Loja e Parë

  Lufta me Ujë e Krisit dhe Xhoit: Loja e Parë

 • Festa e Fishekzjarrëve: Loja Herën e Parë

  Festa e Fishekzjarrëve: Loja Herën e Parë

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT