To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

 • Vendi: Superlibri
 • SuperPikët: 252675
 • Loja e Fundit e Luajtur: The Lost Sheep

AA-993229's Activity

Të Preferuarat

Vargu i Preferuar

Po ju bëtë mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.

Filipianëve 4:13

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

120
929
 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Mister

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Mister

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 20 Pikë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Fituat 20 Pikë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Jashtë

 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Luajtët 10 Herë

 • Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Loja e Parë

  Gjuajtjet 3-Pikëshe të Gizmos: Loja e Parë

 • Pema Madhështore e Frutave: Loja Herën e Parë

  Pema Madhështore e Frutave: Loja Herën e Parë

 • Pema Madhështore e Frutave: Luajtët 10 Herë

  Pema Madhështore e Frutave: Luajtët 10 Herë

 • Pema Madhështore e Frutave: Fituat 20000 Pikë

  Pema Madhështore e Frutave: Fituat 20000 Pikë

 • Pema Madhështore e Frutave: Fituat 40000 Pikë

  Pema Madhështore e Frutave: Fituat 40000 Pikë

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT