To customize your character, you will need to visit this site from a tablet device in landscape mode or from your computer.

Statistikat e Mia

jack fabrissio's Activity

Miqtë < Shikoji të Gjitha

Stemat

16
709
 • Luani 5 Lojëra

  Luani 5 Lojëra

 • Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

  Rritja e Kujtesës së Gizmos: Loja e Parë

 • Topi Giz: Loja e Parë

  Topi Giz: Loja e Parë

 • Topi Giz: Fituat 200 Pikë

  Topi Giz: Fituat 200 Pikë

 • Topi Giz: Luajtët 10 Herë

  Topi Giz: Luajtët 10 Herë

 • Festa e Fishekzjarrëve: Loja Herën e Parë

  Festa e Fishekzjarrëve: Loja Herën e Parë

 • Festa e Fishekzjarrëve: Fituat 50000 Pikë

  Festa e Fishekzjarrëve: Fituat 50000 Pikë

 • SuperPikët e Para që Fituat

  SuperPikët e Para që Fituat

 • Fituat 500 SuperPikë

  Fituat 500 SuperPikë

 • Loja e Matrioshkave: Loja e Parë

  Loja e Matrioshkave: Loja e Parë

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT