<h2>Loja e Robotëve nga e Kaluara</h2>

Si të luani

Klikoni dhe Lidhni Çdo Kub me Figura që Ka Dy Faqe të Lira

Kthehuni pas në kohë dhe luani "Lojën e Robotëve nga e Kaluara"! Kjo lojë sfiduese ka të bëjë me lidhjen e sa më shumë robotëve të njëjtë në kube të ndryshme para se koha të përfundojë. Çelësi i suksesit është të hapni dhe të lidhni kubet e 'kohës', në mënyrë që t'i shtoni më shumë kohë lojës dhe që të rrisni edhe më tepër numrin e pikëve! Një kombinim i mirë i gishtërinjve të shpejtë dhe një kujtesë e fortë në këtë lojë, do të bëjnë që të kryesoni në tabelën e drejtuesve!

279975 Loja

STEMAT QË MUND TË FITOSH NË LOJË

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT