<h2>Gara Hapësinore</h2>

Si të luani

Klikoni Planetet për të Hapur Vende

Lëvizni planetët duke klikuar mbi ta për të vënë në radhë tre ose më shumë planetë të njëjtë para se të mbarojë koha! Vendosni me shpejtësi në radhë tre ose më shumë planetë për të marrë një trofe që shumëfishon pikët. Nëse vonoheni ose lëvizni planete jo të njëjtë, trofeu ndryshon. Lidhja e katër ose më shumë planeteve të njëjtë lëshon trofe për shumëfishimin e pikëve, si raketa, yje dhe disqe fluturuese. A mund t'i fitoni pikët më të larta?

305273 Loja

STEMAT QË MUND TË FITOSH NË LOJË

Sfida e Përditshme nga Bibla

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT